01.01.2018

Husk å levere aksjonæroppgaven før fristen, 31. januar

Aksjonæroppgaven skal leveres innen 31.januar, elektronisk eller på papir

Se link for veiledning, eller kontakt oss – vi tar gjerne jobben!

 

http://www.skatteetaten.no/globalassets/Skjemaer/2015/RF-1087B.pdf