Aktuelt fra fjord services
28.05.2019

Vi søker etter autorisert regnskapsfører

Vi søker etter autoriserte regnskapsførere som kan være med på å utvikle selskapets videre.

Les mer

01.12.2017

Vi søker etter autoriserte regnskapsførere

Vi søker etter autoriserte regnskapsførere som kan være med på å utvikle selskapets videre.

Les mer

14.06.2019

Tusen takk for et fint årsmøte!

Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert.

Les mer

14.06.2019

Finansdepartementet vant i Staten mot Staten

Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.

Les mer

14.06.2019

Forenklingskonferansen 2019

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet.

Les mer