Regnskapstjenester

 

Fjord Services AS utfører regnskapstjenester fra A-Å. Vi kan utføre følgende tjenester:

 

Bokføring

 • Fakturamottak og skanning
 • Kontering og administrasjon av godkjenningsflyt
 • Utbetaling på forfall
 • Bokføring periodiseringer, avsetninger m.m.

 

Rapportering

 • Avstemming av balansen i tråd med God Regnskapsføringsskikk
 • Periodisk rapportering til kunde
 • Momsrapportering
 • Årsoppgjør og likningspapirer
 • Konsolidering
 • Oppfølging av revisor
 • Aksjonæroppgave/aksjeeierbok

 

Fakturering

 • Håndtering av fakturagrunnlag
 • Produsere faktura, inkl. fakturaprint og utsending
 • Purring og inkasso

 

Lønnstjenester

 • Periodisk lønnskjøring
 • Reiseregninger
 • Forsikrings- og pensjonsadministrasjon
 • Sykefraværsrefusjon
 • Øvrig lønnsadministrasjon
 

Hva er regnskapsførsel? Vi kan dele et regnskapsoppdrag i fire deler:

 

Formål

Regnskapsfører skal utarbeide en oppdragsavtale med kunden. Her avtaler en hvilke oppgaver som skal inngå i regnskapsoppdraget og rollefordelingen mellom regnskapsfører og kunden.

 

Planlegging

Regnskapsfører gjennomgår kundens bedrift for å forstå virksomheten og kartlegge viktige rutiner. Det å forstå virksomheten er viktig for å kunne levere god kvalitet på regnskapstallene.

 

Utførelse

Dette er den daglige regnskapsførselen, og består av bilagshåndtering, bokføring, lønn og avstemming.

 

Konklusjon og rapportering

Dette er selve leveransen for regnskapsoppdraget. Regnskapsfører rapporterer til kunden i form av mnd.-, eller kvartalsrapporter og årsregnskap. Videre kan regnskapsfører rapportere  til skatteetaten i form av ligningspapir, momsoppgaver samt andre lønnsrelaterte oppgaver og aksjonærregisteroppgaver.