Tjenester

 
 
 
 

Hva kan vi tilby?

 

Fjord Services AS ønsker å være mer enn et tradisjonelt regnskapskontor. Gjennom gode prosesser og tett oppfølging, er målet å skape verdier for kundene våre gjennom høy kvalitet og god beslutningsstøtte. Våre flinke medarbeidere og effektive IT systemer er kjernen i virksomheten og målet vårt er å gi kundene den beste servicen og kundeopplevelsen.

 

Vi ser at kundene våre trenger bistand på forskjellige nivå. Det kan være mindre selskaper hvor vi kan tilby en total økonomifunksjon, eller større selskaper som kan gjøre mye av regnskapproduksjonen selv men trenger hjelp til rapportering. Nøkkelen ligger i fleksible løsninger. Vi kan bistå hvor som helst i regnskapprosessen.

 

Gjennom dialog, kartlegging og identifikasjon av forretningsprosesser, tilrettelegger vi for at kundene skal motta en skreddersydd løsning som passer deres bedrift. Med de tekniske løsningene som er tilgjengelige i dag, er en ikke bundet geografisk til regnskapsføreren «på hjørnet». Vi har i dag kunder fra Tromsø i nord til Bergen i sør. Vår beliggenhet i Måløy er med på sikre lojale medarbeidere og bidrar til at selskapet har lavt gjennomtrekk av ansatte.